Forskning, bildning & litteratur

Häxprocessen i Torsåkers pastorat 1674-1675
av Jan Stattin
Stockholms Högskolas historiska proseminarium oktober 1952
https://www.haxmuseet.se/wp-content/uploads/2019/04/Häxprocessen.pdf

Kursplan för Häxprocesser och minneskultur
7,5hp, vid Newmaninstitutet i Uppsala V15:
http://www.newman.se/allt/Kursplaner/2015/haxprocesser%20och%20minneskultur%20Kursplan.pdf

Ett par av de tyska volontärerna vid Newmaninstitutet berättar här om sina upplevelser i samband med exkursionen till Ådalen under kursen:http://www.bonifatiuswerk.de/werk/aktuelles/newsausgabe/article/praktikantinnen-auf-den-spuren-der-schwedischen-hexenverfolgung/

Artiklar av Helena Bodin
På Signums hemsida: http://signum.se/tidens-tro-drabbar-manniskan/
”Dit du icke vill” [en omläsning av Ulla Isakssons roman (1956)], Signum 3/2016, 50–54.

Bildningspodden
Medverkan av Göran Malmstedt, Hjalmar Fors och Helena Bodin:
http://www.bildningspodden.se/avsnitt/46-haxprocesserna/

Artikel av Per-Arne Bodin
Understreckare i SvD: https://www.svd.se/blakulla-lag-pa-en-aker-vid-byn-utnas

Skönlitteratur 

Almqvist, Carl Jonas Love, ”Häxan i Konung Carls tid”, Songes, 1849
http://digibook.ub.umu.se/eod/12544176.pdf

Bylock, Maj, Häxprovet (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1989)

Euripides, Medea

Holmberg, Bo R., Visgossens bror (Stockholm: Alfabeta, 1998)

Isaksson, Ulla, Dit du icke vill (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1956 el senare; Alba 1980)

Johnson, Eyvind, Drömmar om rosor och eld (Stockholm: Bonniers, 1949 el senare)

Shakespeare, Macbeth

Svedelid, Olov, Min mor är ingen häxa (Stockholm: AWE/Gebers, 1979 el senare)

Söderlind, Therése, Vägen mot Bålberget (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2013)

Topelius, Zacharias, ur Fältskärns berättelser, se länk:
https://books.google.se/books?id=k3wAAAAAcAAJ&pg=PA192&dq=bön+mot+trolldom&hl=sv&sa=X&ei=BAZVVdjzKsWgsgHI4oGwBA&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=bön%20mot%20trolldom&f=false

Winterson, Jeanette, Skymningsporten, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2015
(eng. The Daylight Gate, 2012)

Populärt
Guillou, Jan, Häxornas försvarare. Ett historiskt reportage (Stockholm: Piratförlaget, 2002) – och tv-serie / film

Facklitteratur 

Ankarloo, Bengt, Satans raseri. En sannfärdig berättelse om det stora häxoväsendet i Sverige och omgivande länder (Stockholm, Ordfront, 2010 / e-bok) = populär omarbetning och uppdatering av hans avhandling:

Ankarloo, Bengt, Trolldomsprocesserna i Sverige, Diss. Lund 1972, Stockholm, 1971

Christensson, Jakob (red.), Signums svenska kulturhistoria. Stormaktstiden (Lund: Signum, 2005)

Girard, René, Syndabocken – en antologi, urval och förord Anders Olsson, övers. Gunilla von Malmborg, Stockholm: Themis, 2007

Heinemann, Evelyn, Witches: A Psychoanalytic Exploration of the Killing of Women, trans. Donald Kiraly, London – New York: Free Association Books, 2000

Hammer, Olav & Raudvere, Catharina (red.), Berättelser om ondskan: en historia genom tusen år, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2000

Henningsen, Gustav, Häxornas advokat. Historiens största häxprocess, övers. Anna Pyk, fackgranskn. Bengt af Klintberg (Stockholm: Tiden, 1987)

Holmqvist, Kalle, Ondskan i Nordingrå. En norrländsk häxprocess 1675 (Stockholm: Murbruk förlag, 2012)

Krause, Virginia, Witchcraft, demonology, and confession in early modern France, Cambridge University Press, New York, NY, 2015

Levack, Brian P. (red.), The Oxford handbook of witchcraft in early modern Europe and colonial America, Oxford University Press, Oxford, 2013

Mitchell, Stephen A., Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pa., 2011

Lennersand, Marie, & Oja, Linda, Livet går vidare: Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna 1668-1671 (Hedemora: Gidlunds, 2006)

Oja, Linda, Varken Gud eller natur: synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Diss. Uppsala, Eslöv, 1999

Oja, Linda (red.), Vägen till Blåkulla: nya perspektiv på de stora svenska häxprocesserna = The journey to Blåkulla : new perspectives on the great Swedish witch trials, Historiska institutionen, Uppsala, 1997

Oja, Linda, och Marie Lennersand (red.), När oväsendet tystnat : efterspelet till uppror och religiösa konflikter, 1670-1860, Uppsala unviersitet, 2004

Schön, Ebbe, Häxor och trolldom, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1991

Schön, Ebbe, Häxkonster och kärleksknep, Carlsson, Stockholm, 2008

Willumsen, Liv Helene, Dømt til ild og bål: trolldomsprosessene i Skottland og Finnmark, Orkana akademisk, Stamsund, 2013

Willumsen, Liv Helene, Witches of the North: Scotland and Finnmark, Brill, Leiden, 2013

Östling, Per-Anders, Blåkulla, magi och trolldomsprocesser: en folkloristisk studie av folkliga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea hovrätts jurisdiktion 1597-1720, Diss. Uppsala 2002

Ett urval uppsatser

Publicerade i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet):
http://www.diva-portal.org

Häxor och häxkonst i kultur och populärkultur
http://www.witchcraftandwitches.com/culture.html

En tysk utställning om häxjakt från 2002 
Kanske ingången ”forskning” är mest intressant:
http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/hexenwahn/ausstellung.htm