Audioguide – Svenska

Station ett – Stormaktstiden

Stormaktstiden

Station två – Folktro

Folktro

Station tre – Djävulen häxan och Blåkulla

Djävulen häxan och Blåkulla

Station fyra – Trolldomsprocesser i Sverige

Trolldomsprocesser i Sverige

Station fem – Trolldomsprocesserna i Europa

Trolldomsprocesserna i Europa

Station sex – Den sista Häxprocessen

Den sista Häxprocessen